Gå til hoved indhold

Chicago

Chicago findes i to forskellige varianter: Chicago style A og Chicago style B.

Chicago style A

Oplysninger om kilden skrives i en nummereret fodnote eller slutnote, og de komplette oplysninger om kilden skrives i litteraturlisten til sidst. I selve teksten henviser man til noten.

Chicago style B

Her angiver man kildens forfatter og udgivelsesår i en parentes i teksten. De komplette oplysninger om kilden skrives i litteraturlisten.
Chicago B er den mest anvendte Chicago-variant på UCN’s uddannelser.