• Dansk
  • English

Informationssøgning

En systematisk litteratursøgning er et vigtigt forarbejde i forbindelse med forsknings- udviklingsarbejde, da den eksisterende viden om et emne, er en del af det fundament, som dit arbejde skal tage afsæt i.

Processen er ofte tidskrævende, og kræver viden om forskellige søgeteknikker, men samtidig bliver du også klogere på dit emne i researchen, hvor du f.eks. finder ud af hvilke ’videnshuller’, der er på området.

Hvor du skal søge, afhænger af hvilket fagområde du arbejder med, da mange databaser som udgangspunkt har fokus på konkrete faglige områder.

Under Udvalgte databaer - fagområder kan du klikke dig ind på de respektive fagområder, og de relevante databaser som du kan søge i.
 

Udvalgte databaser – fagområder 
Få hjælp af biblioteket

UCN Biblioteket kan assistere med hjælp til søgestrategi, dvs. valg af relevante databaser, søgeord, afgrænsninger mm. Her kan være tale om undervisning i informationssøgning, således at du kvalificeres til efterfølgende selv at foretage søgningerne, eller du kan booke en bibliotekar til at foretage søgningerne ved en såkaldt rekvirering.

Kontakt biblioteket hvis du har brug for hjælp