• Dansk
  • English

E-ressourcer

Abonnér på n - q

N-Q

Navne numre erhverv

Navne & Numre Erhverv

Oplysninger om danske virksomheder, årsregnskaber og nøgletal

NB-ECEC

NB-ECEC

Skandinavisk forskning på dagtilbudsområdet (0-6 år)

nora logo

NORA

Open access indhold fra norske universiteter, forskningsinstitutioner og høgskoler
Norart

Norart

Henvisninger til artikler fra norske og nordiske tidsskrifter og årbøger

OECD logo

OECD iLibrary & Statistics

Statistik og publikationer opdelt i temaer som økonomi, uddannelse, sundhed m.m.

OpenDissertations

Database der registrerer afhandlinger og disputatser

Orbis

Orbis

Virksomhedsoplysninger - dækker hele verden

ordbogen.com

Ordbogen.com

Få adgang til en lang række online ordbøger, når du f.eks. skal oversætte eller forstå et fagligt begreb.

Oria

Oria

Norsk database for materialer på fag- og forskningsbiblioteker

OTseeker

Sundhedsfaglig database inden for Ergoterapi

OvidSP

OvidSP

Fuldtekstdatabase målrettet de sundhedsfaglige uddannelser

PEDro

Australsk sundhedsfaglig database inden for fysioterapi

ProQuest Dissertations & Theses Global

Database med afhandlinger og disputatser fra hele verden

Proquest research library

ProQuest Research Library

En tværfaglig database med 150 emneområder

PubMed

Sundhedsfaglig database inden for biomedicin og beslægtede fag

Abonnér på n - q