• Dansk
  • English

BFI-listerne afvikles

Det nuværende administrative set-up omkring BFI (Den Bibliometriske Forskningsindikator) afvikles som følge af den politiske aftale fra den 3. december 2021.
Det betyder, at styregruppen, Fagligt Udvalg og BFI-faggrupperne nedlægges, og at alle opgaver i relation til BFI er ophørt pr. 3. december 2021. Den igangværende proces med niveauinddeling af BFI-listerne bliver afbrudt og færdiggøres dermed ikke. 

Afbureaukratisering skal forenkle administration

3. december blev der indgået en aftale mellem regeringen og en række andre partier. Parterne er enige om at forenkle administrationen af den nuværende model for fordeling af basismidler. BFI fastfryses som grundlag for den fremadrettede fordeling. BFI-grundlaget vil dermed ikke blive opdateret årligt, og det nuværende administrative set-up omkring BFI afvikles dermed. Knap 430 forskere har hidtil været involveret i den løbende opdatering af BFI-grundlaget – blandt andet gennem deltagelse i i alt 67 tidskrævende faggrupper. En fastfrysning af BFI-grundlaget indebærer dermed en klar administrativ forenkling for universiteterne og frigør tid for de involverede forskere. 
Aftalen indebærer at BFI-listerne ikke vil blive opdateret fremover. Ifølge aftaleteksten skal der fortsat opgøres publikationer: ‘Udviklingen i danske universiteters produktion af videnskabelige publikationer i Danmark og internationalt vil fortsat monitoreres via opdaterede opgørelser’. Men hvad der mere præcist skal ske i fremtiden, eller hvilken målestok eller datakilder der evt. skal træde i stedet for BFI-listerne, vides ikke. 

Læs mere

 

Oprettet af: bme
Oprettet den: Onsdag 23. marts
Materialetype:
Kategori: