• Dansk
  • English

BFI-listerne

OBS: BFI-listerne opdateres ikke længerelæs mere her

BFI er en forkortelse for ’Den bibliometriske forskningsindikator’, og det er en metode til at beregne de danske universiteter forskningsproduktion. Universiteterne får bl.a. tildelt midler efter, hvor megen forskning de som institution får publiceret via anerkendte forskningskanaler. Indenfor forskellige fagområder er der udvalgt fagligt anerkendte tidsskrifter og forlag, og det er i disse, at forskere på universiteterne gerne skal publicere, for at det udløser point og dermed midler.  

De udvalgte tidsskrifter, serier og forlag kaldes for BFI-listerne, og de findes på Uddannelses og Forskningsmnisteriets hjemmeside

Se de opdaterede BFI-lister for serier/tidsskrifter og forlag
 

Der er nedsat 67 faggrupper, som tilsammen dækker de forskellige videnskabelige fagområder i Danmark. Faggrupperne har ansvaret for at foretage en faglig vurdering af, hvilke tidsskrifter og forlag, der for hvert område bør være på BFI-listerne. Man inddeler serierne og forlagene i niveauer for at skabe incitament for forskerne til at publicere i de mest prestigefyldte tidsskrifter inden for deres fagområde. Hvert publikationssted på listen bliver tildelt point på enten det normale niveau 1, det høje niveau 2 eller det excellente niveau 3.

Danske professionshøjskoler opgør antallet af artikler, bøger og bidrag til bøger, der er publiceret på BFI-listerne. Derudover opgøres også antallet af artikler, bøger og bidrag til bøger, der er publiceret på ’Fagligt Anerkendte Forlag’ og i ’Fagligt anerkendte tidsskrifter’. De to lister indeholder tidsskrifter og forlag, der ikke optræder på BFI-listerne, ofte fordi de ikke arbejder på grundlag af fagfællebedømmelse. Formålet med ’Fagligt Anerkendte Forlag’ og ’Fagligt anerkendte tidsskrifter’ er at give et fyldestgørende billede af omfanget af Professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsproduktion samt medarbejderkompetencer.

UC Viden Sekretariatet er ansvarlige for at validere tidsskrifter og forlag i henhold til følgende regler:

  • Udgivelsen har et ISSN-nummer (serier) eller et ISBN-nummer (enkeltstående værker)
  • Oplyninger om tidsskrifts- eller forlagsredaktionens sammensætning og redaktionelle linke skal være offentlig tilgængelig på en hjemmeside på dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk
  • Tidsskrifter udgiver artikler af og for fagfæller (professionsudøvere, professionsuddannere eller forskere ved forskningsinstitutioner)
  • Tidsskrifter udgiver faglige eller videnskabelige artikler med et for professionshøjskolernes relevant indhold baseret på forfatternes egen forskning eller udviklingsarbejde
  • Open Access tidsskrifter sammenholdes med DOAJ (Directory of Open Access Journals) og Predatory Reports fra Cabells.

Se video om BFI-listerne (udarbejdet til studerende i de pædagogiske uddannelser)

Læs mere om BFI