• Dansk
  • English

Bibliotekets kerneopgave

Biblioteket har udviklet en kerneopgavemodel, der viser bibliotekets rolle og relationer i UCN. Kerneopgavemodellen anvendes til prioritering af indsatsområder og i dialogen med samarbejdspartnere i UCN. Kerneopgavemodel

Bibliotekets overordnede opgaver er:

  • Understøttelse og styrkelse af læring og uddannelse 
  • Understøttelse og styrkelse af forskning og udvikling 
  • Understøttelse og styrkelse af studiemiljø

Se modellen her


Biblioteksopgaven i en videninstitution

Til at nuancere kerneopgavemodellen har vi to forståelsesmodeller, der viser biblioteksopgaven i en videninstitution, hvor fokus er på både ekstern og intern viden.