• Dansk
 • English

Billeder og grafik

Professionshøjskolerne har indgået en aftale med Copydan, VISDA (Visuelle Rettigheder Danmark), som giver studerende og ansatte tilladelse til at dele billeder (fotos, screenshots, illustrationer, malerier mv.) inden for institutionen.

Du må:

 • lade billeder indgå i fx opgaver, præsentationer og projektarbejder, så længe de ikke offentliggøres
 • fremstille kopier af billeder fra bøger, plakater, postkort, magasiner mv.
 • fremstille digitale kopier af billeder fra åbent tilgængelige hjemmesider og overføre dem til andre medier, fx Power Point
 • dele billeder digitalt med andre studerende og ansatte fra UCN via fx e-mail og på Teams og UCN’s andre passwordbeskyttede platforme


Du skal være opmærksom på:

 • at du selv skal tjekke, om du har copyright til alle billeder, grafer og andet materiale i projektet ved upload til UC Viden. Hvis du er i tvivl, skal du gøre dit projekt ’internt tilgængeligt’
 • at du ikke må gøre billederne tilgængelige på internettet, heller ikke på UCN’s hjemmeside
 • at du ikke må bruge billederne uden for institutionen eller udveksle dem med andre end institutionens undervisere og studerende, fx samarbejdspartnere eller praktiksteder
 • at billederne ikke må ændres i videre udstrækning, og at de ikke må gengives på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for kunstneren eller værket
 • at der ikke er nogen begrænsninger på, hvor mange billeder du må bruge, men at du altid skal huske at angive kilden: Kunstnerens/fotografens navn skal skrives under eller i nærheden af billede
   

Colourbox

Gennem Colourbox, har undervisere og studerende GRATIS adgang til billeder, videoer og illustrationer i billedbanken. Max. 30 downloads pr. måned pr. studerende/underviser. Materialet kan bruges frit i UCN’s uddannelsesmateriale og til opgaver og præsentationer i UCN-regi.

Materialet må ikke bruges i kommerciel eller privat sammenhæng.

Læs mere på:

Husk: Du skal altid kreditere fotografens/illustratorens navn og Colourbox således: Foto: Colourbox.dk / Fotograf (hvis denne information er tilgængelig).
 

Creative Commons

Som udgangspunkt kræver det tilladelse fra ophavsmanden, når du vil dele eller vise hans billeder uden for UCN. Men med en Creative Commons licens har ophavsmanden - på de betingelser, som anføres under licensen - på forhånd fraskrevet sig rettighederne til sit værk. Der findes forskellige Creative Commons licenser, hvor ophavsmanden fx kan tillade, at værket må bearbejdes, kopieres, videredistribueres mv. Se mere om Creative Commons licenser her: https://creativecommons.org/licenses/. Når du bruger et materiale med en Creative Commons licens skal du, som med alle andre materialer, kreditere ophavsmanden og altså altid huske kildeangivelse.
Man kan søge efter billeder med en Creative Commons licens på fx Pixabay og Flickr: http://search.creativecommons.org/