• Dansk
  • English
Sådan logger du ind på Byg-Erfa:

1. Klik på ”Log ind” i øverste højre hjørne

BYG-ERFA log ind

 

 2. Klik på ”WAYF login”

BYG-ERFA Wayf log in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

BYG-ERFA

Adgang

Åbn BYG-ERFA
Vælg "WAYF login" i login-boksen i højre kolonne. Vælg University College Nordjylland som din institution. Indtast studienummer og din adgangskode, som er identisk med dit kodeord til dine andre UCN-ressourcer (netværk, mail, m.m.). Hvis du er ansat, skal du indtaste initialer.

 

Indhold

Byggetekniske erfaringsblade er baseret på erfaringer indsamlet fra byggeriets praksis med henblik på at forebygge og udbedre svigt og skader. Erfaringsbladene indeholder beskrivelser af de fleste byggetekniske udfordringer og forklarer, hvordan de håndteres.
Hvert byggeteknisk erfaringsblad beskriver gældende praksis på udgivelsestidspunktet, angivet med dato for bladets færdiggørelse.

Via BYG-ERFA er der adgang til:

  • Erfaringsblade udgivet siden 1977 – vist som HTML og PDF. HTML-udgaven vises først, når du klikker ind på et erfaringsblad. Her kan være indført noter, eventuelle rettelser og tilføjelser. PDF-udgaven af erfaringsbladet svarer til den trykte udgave og er derfor velegnet til udskrift. PDF-udgaven kan hentes via et link i højrespalten.
  • Byggetekniske temaer/emner. Løbende opdateret oversigt over gældende erfaringsblade inden for et afgrænset emne suppleret af links til relevante byggeanvisninger fra andre videnleverandører.
  • Links og henvisninger til branchesekretariater, oplysningsråd og andre organisationer, der formidler byggetekniske vejledninger.
  • Nyheder og supplerende oplysninger i tilknytning til erfaringsbladene.

16 erfaringsblade er tilgængelige i engelsk oversættelse. Log ind med WAYF og klik derefter på ’EN’ i øverste bjælke for at se en oversigt over engelsksprogede erfaringsblade.