• Dansk
  • English

Covidence

Adgang

Åbn UCN's sign up page


Indhold

Covidence er et webbaseret program/værktøj, der er velegnet til at lave systematic review eller andre typer af reviews, når der arbejdes med en stor mængde af litteratur. I Covidence kan du importere referencer/søgesæt, sortere, vurdere og udvælge litteratur, udføre dataekstraktion samt udskrive et flowdiagram. I Covidence er det muligt at invitere andre, så der er flere til at sortere og vurdere referencerne. Covidence er et web-baseret program og er optimeret til Google Chrome og Firefox. 

 

I Covidence kan du:

  • Importere referencer
  • Fjerne duplikater
  • Screene titler og abstracts
  • Screene fuldtekst
  • Tilgå PRISMA flowdiagram
  • Foretage ’risk of bias’
  • Eksportere data

 

Vejledning

UCN's knowledge basevejledning 

Getting started with Covidence (Webinar)

Getting started with Covidence

Generel hjælp og vejledning (Videoer og hjælpefiler)