• Dansk
  • English

Danskbyggeskik.dk

Adgang

Fri adgang
Åbn danskbyggeskik.dk
 

Indhold

Via danskbyggeskik.dk kan du finde en stor samling af historisk materiale om byggeteknik og -materialer. Blandt andet digitaliserede udgaver af ældre lærebøger og håndbøger, tidsskrifter, historisk byggelovgivning og standarder. Desuden er der artikler om byggeteknisk praksis, byggelovgivning m.m. i forskellige tidsperioder.

Portalen, som drives af Fonden Byg-Erfa, dækker perioden fra ca. 1850 til 2000.