• Dansk
  • English

Hvad er ophavsret?

Alle værker, dvs. bøger, tidsskrifter, billeder, film mv., er beskyttet af loven om ophavsret. Ophavsretten har indflydelse på, hvordan du må bruge andres værker og hvad andre må bruge dine værker til. Derfor skal du være opmærksom, når du bruger, kopierer eller deler andres værker. Som udgangspunkt skal man altid spørge ophavsmanden om lov, inden man fx fremstiller eksemplarer af hans værk eller deler det på internettet m.m.

Ophavsretten er et kompliceret regelsæt, som det kan være svært at navigere rundt i. Hvis du ikke er opmærksom, kan du derfor let komme til at gøre noget forkert. Du skal især være opmærksom på i hvilken sammenhæng, du benytter materialet. Er det alene til privat brug, eller er det materiale, som du skal dele med andre, som fx dine medstuderende? Så snart du deler kopier af et materiale med andre, er det underlagt en række restriktioner. Læs mere om disse i de forskellige afsnit af denne vejledning.

 

Skal du altid spørge om lov, før du bruger et værk?

Nej, der findes en række situationer, hvor det er tilladt at anvende og dele ophavsretsligt beskyttet materiale uden at spørge først. UCN har indgået aftaler med bl.a. Copydan, der giver studerende og ansatte større råderum i undervisningssammenhæng, når det gælder brugen af ophavsretligt beskyttet materiale. Copydan forvalter rettigheder for fx forfattere, kunstnere, filmproducenter og forlag. Her på siden finder du de forskellige aftaler, som UCN har indgået, og en forklaring på, hvad disse aftaler betyder for dig.

Husk ALTID kildehenvisning, når du citerer, refererer, kopierer eller deler et værk. På den måde krediterer du ophavsmanden, og samtidig er det nemmere for dig og dine medstuderende at referere til værket i senere opgaver og lign.
 

Hvorfor skal du kende til ophavsret?

Ophavsretten sikrer, at kunstnere, forfattere mv. får et indtægtsgrundlag, som gør, at de kan fortsætte med at skabe nye lærebøger, kunst m.v. 

Hvis du overtræder ophavsretten, kan ophavsmanden kræve erstatning og du kan blive straffet med en bøde.
 

Ansvaret er dit

Når du anvender tekster, billeder, film eller andre medieforme i forbindelse med din uddannelse på UCN, er det dit eget ansvar at følge lovgivningen og de regler, som er udstukket via aftalerne med bl.a. Copydan. Er du i tvivl, er du velkommen til at henvende dig på UCN Biblioteket, som gerne forsøger at hjælpe dig.