• Dansk
  • English

Hvad tilbyder biblioteket?

Skal du i gang med et forsknings- eller udviklingsprojekt, tilbyder UCN Biblioteket en række forskellige services i forhold til at understøtte og kvalificere research, registrering og publicering:
 

Informationssøgning og rekvirering

UCN Biblioteket kan assistere med hjælp til søgestrategi, dvs. valg af relevante databaser, søgeord, afgrænsninger mm. Her kan være tale om undervisning i informationssøgning, således at du kvalificeres til efterfølgende selv at foretage søgningerne, eller du kan booke en bibliotekar til at foretage søgningerne ved en såkaldt rekvirering.

Hvis du ønsker at booke en bibliotekar via en rekvirering til at foretage større søgninger, der har til formål at afdække et bestemt emneråde og hvor der skal søges systematik i mange databaser, skal du være opmærksom på, at der tages timebetaling for dette arbejde, da det ligger uden for bibliotekets grundydelse.

Klik her hvis du ønsker en rekvirering

I nedenstående skema ses en oversigt over de ydelser som biblioteket tilbyder i forbindelse med informationssøgning.

Klik her for at åbne skemaet

Tilbudsskema FoU
 

Publicering

UCN Biblioteket kan give vejledning i forbindelse med valg af publiceringskanal, Open Access-publicering og uklarheder vedrørende ophavsret. Herunder hvad H-indexet og CiteScore er, og hvordan disse redskaber kommer i spil, når du vil publicere din forskning/viden.

Læs mere under menupunktet Publicering 
 

Registrering

UCN Biblioteket kan guide dig i forbindelse med forskningsregistreringen i UC Viden. Vi kan hjælpe med selve registreringen af projektet, men også med at få knyttet projektregistreringen og evt. relaterede rapporter og artikler sammen.  Derudover bistår vi også gerne med udarbejdelse af et CV samt oprettelsen af et ORCID (internationalt forsker id).

Læs mere under menupunktet Registrering