• Dansk
  • English

Sådan søger du internationale artikler

Søg internationale artikler
  • Markér at du vil søge i "Internationale artikler"
  • Skriv dine søgeord i søgefeltet
  • Husk at søge på engelsk
  • Du kan søge på alt. Det kan være forfatter, emne, årstal, tidsskrift mv.

Søg internationale artikler


Præcisér og afgræns dit søgeresultat
  • Klik og vælg én eller flere kategorier
  • Markér ét eller flere ord indenfor kategorien

Afgræns søgeresultat


Hvordan får du fat i artiklen?
  • Klik på artiklens titel

Postvisning internationale artikler

 

Læs online eller bestil artikel

Når du har trykket på titlen får du f.eks. følgende valgmuligheder:

SFX

 

Adgang til artikler med WAYF-login

UCN Biblioteket har udarbejdet en kort video, som viser, hvordan du får online-adgang til en artikel med WAYF-login. 
Se video


Adgang til internationale artikler via Google Scholar

Hvis ikke biblioteket tilbyder adgang til en ønsket artikel via en af vores e-ressource licencer, kan du prøve, om Google Scholar kan finde en gratis adgang ved at klikke på linket "Søg med Google Scholar". 
Se videoen "Online adgang til artikel via Google Scholar" 

SFX_Google Scholar

 

 

Kategori: