• Dansk
  • English

Internettet

Materiale, som lægges på internettet er, ligesom andet materiale, dækket af ophavsretsloven. Digitale materialer, som for eksempel tekst på eksterne hjemmesider, skal altså opfattes på samme måde som andre former for værker.


Du må:

  • copy/paste, printe, downloade og digitalkopiere fra lovlige websider, og som en del af UCN’s kopieringsaftale med Copydan, må du dele dine kopier med andre fra UCN.

Hvis du vil dele med andre, må du:

  • kun gøre det via UCN’s passwordbeskyttede platforme (fx Teams), men aldrig maile eller dele indholdet udenfor UCN’s lukkede rum (fx på Facebook)
  • altid linke til materiale på internettet, så længe materialet er lagt lovligt på nettet, og du ikke omgår betalingsmure for licensbelagt materiale

Som udgangspunkt er det oplagt altid at linke til materiale på nettet, hvis du ønsker at dele det. På den måde kan du også dele det lovligt på bl.a. Facebook. Men hvis du ønsker at dele fx et specifikt tekststykke eller et billede fra internettet må du kun gøre dette på UCN’s passwordbeskyttede platforme.


Creative Commons

Som udgangspunkt kræver det tilladelse fra ophavsmanden, når du vil kopiere, sprede eller vise eksemplarer af hans værk. Men med en Creative Commons licens har ophavsmanden - på de betingelser, som anføres under licensen - på forhånd fraskrevet sig rettighederne til sit værk. Der findes forskellige Creative Commons licenser, hvor ophavsmanden fx kan tillade, at værket må bearbejdes, kopieres, videredistribueres mv. Se mere om Creative Commons licenser på: https://creativecommons.org/licenses/ - Når du bruger et materiale med en Creative Commons licens skal du, som med alle andre materialer, kreditere ophavsmanden og altså altid huske kildeangivelse.
Man kan søge efter kreativt arbejde med en Creative Commons licens fx på Google og Flickr: http://search.creativecommons.org/