• Dansk
  • English

Mandag Morgen

Adgang

Åbn Mandag Morgen (N.B. det direkte link virker kun, når du befinder dig på UCN's netværk)

Fjernadgang:
Åbn Mandag Morgen fjernadgang
Vælg Professionshøjskolen UCN som din institution. Indtast din UCN-mail og den samme adgangskode, som du anvender på andre UCN-platforme (mail, netværk m.v.)
N.B.: Der gives p.t. ingen visuel indikation af, at du er logget ind via WAYF. Hvis du har adgang til historierne og ugebrevene, har du dog fuld adgang.

Indhold

Mandag Morgen er et aktuelt ugemagasin inden for bl.a. erhverv og ledelse, politik, sundhed, økonomi, uddannelse, kultur og digitalisering.
Der er adgang til pdf-udgaver af alle numre af Mandag Morgen fra 1997 og frem.
Mandag Morgen omfatter også en tænketank, som udgiver analyser og debatoplæg inden for aktuelle emner bl.a. sundhed og velfærd.

Mandag Morgen udgives af Altinget.