• Dansk
 • English

Musik og radio

Musik

KODA og professionshøjskolerne har indgået en rammeaftale (pdf) om anvendelse af musik.


Aftalen giver tilladelse til at anvende musik til følgende formål:

 • Baggrundsmusik i kantiner, gangarealer, undervisningslokaler, café mv. (radio, tv, cd mv.)
 • Fester med diskotek og/eller levende musik, koncerter mv., studenterkoncerter mv.
 • Filmforevisninger

Aftalen omfatter således bl.a. ikke:

 • Musikdramatiske værker (operaer, opretter, musicals, balletter o.l.)
 • Arrangementer arrangeret af eller i samarbejde med tredjemand (foreninger, institutioner m.v.)
 • Ret til at optage værker
 • Musik på hjemmesider eller sampling eller kopiering af musik

Du skal være opmærksom på, at du ikke må afspille musik offentligt fra iTunes, Spotify og lignende streamingtjenester, da du under oprettelsen har erklæret dig indforstået med, at brugen udelukkende er privat. Få mere information om ophavsretten i relation til musik på Kulturministeriets hjemmeside.


Noder

UCN har tegnet en aftale med Copydan om brugen af trykte tekster, bøger og noder i en undervisningssammenhæng, hvor du deler kopier med andre fra UCN. Du må kun dele digitale kopier på UCN’s passwordbeskyttede platforme (fx Canvas) og altså ikke maile eller dele dem på Facebook.
Aftalen giver dig lov til at kopiere og dele 20 % - dog højst 30 sider af en publikation pr. semester.
Du må dog kopiere et trykt materiale, fx en nodebog, i sin fulde længde, så længe det kun er til eget brug (se mere under ’Tekst’).


Radio

UCN har indgået en aftale med Copydan AVU-medier, der giver dig lov til at anvende radioudsendelser til studie- og undervisningsformål.

Du må:

 • altid linke til radioudsendelsen på radiokanalens egen hjemmeside
 • afspille radioudsendelser i undervisningen
 • lave en kopi ved at optage direkte fra radioen
 • ikke ændre optagelserne/den digitale kopi
 • dele optagelser på et internt password beskyttet netværk (f.eks. Teams)
 • dele fysiske kopier af en optagelse