• Dansk
  • English

NB-ECEC

Adgang

Åbn NB-ECEC (fri adgang)
 

Indhold

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samler kvalitetsvurderet skandinavisk forskning om 0-6-årige børn i dagtilbud. Databasen dækker forskning udgivet fra 2006, og den bliver opdateret med nyvurderet forskning en gang årligt. Forskningen er peer-reviewed efter internationale standarder af et skandinavisk forskerpanel.

I forskningsdatabasen finder du resumeer af forskningen, og de studier, der er frit tilgængelige, kan downloades direkte.

Databasen er udviklet i et samarbejde mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og det svenske Skolverket med tilskud fra det norske Utdanningsdirektoratet.