• Dansk
  • English

OECD iLibrary & Statistics

Adgang

Åbn OECD iLibrary & Statistics (N.B. det direkte link virker kun, når du befinder dig på UCN)

Fjernadgang

OECD iLibrary & Statistics fjernadgang
Vælg Professionshøjskolen UCN som din institution. Indtast din UCN-mail og den samme adgangskode, som du anvender på andre UCN-platforme (mail, netværk m.v.)
 

Indhold

Via portalen OECD iLibrary & Statistics er der adgang til alle OECD’s publikationer. De er rigtig nyttige, når du skal lave en økonomisk landeanalyse - hvad enten det drejer sig om makroøkonomiske nøgletal eller analyser af uddannelse, skatteforhold, pension, sundhedssystem osv.

Udvalgte titler:
OECD Economic Surveys – omfattende økonomiske analyser af ét land. Udkommer hvert andet år.
OECD Economic Outlook, der indeholder korte økonomiske analyser af samtlige OECD-medlemslande og andre industrialiserede lande. Udkommer to gange om året. Sidst i publikationen findes 'Statistical Annex' - sammenlignelige makroøkonomiske nøgletal.

PISA-undersøgelserne, der hvert 3. år tester skoleelevers faglige præstationer på tværs af lande.

Health at a Glance, der sammenligner OECD-landenes sundhedssystemer ud fra forskellige målbare parametre. Udkommer hvert andet år.

I statistikmodulet er der både mulighed for at skræddersy sine egne tabeller i de forskellige databaser, og at se diverse prædefinerede tabeller (Key tables).
 

Vejledning

Quickguide

Detaljeret vejledning