• Dansk
  • English

Tjek om din artikel bliver læst

En måde at undersøge om din artikel bliver brugt, er ved at se på, hvem der citerer din artikel. Til at undersøge dette kan du bruge citationsdatabaser samt Google Scholar og Semantic Scholar. I UCN Biblioteket har vi licens til Scopus, som er en citationsdatabase.   

Scopus dækker alle fagområder men primært det sundhedsfaglige og teknologiske område. Du får adgang til Scopus her 

Google Scholar er Googles indgang til at søge afhandlinger, specialer, bøger, uddrag og artikler. For at få det præcise antal citationer på Google Scholar anbefaler vi, at du opretter en profil, hvor du tilknytter dine publikationer (Google Scholar vil forslå de fleste af dem baseret på dit navn).    

Semantic Scholar er som Google Scholar en søgemaskine men den bruger kunstig intelligens (AI) til at søge efter akademiske publikationer. Den er udviklet af Allen Institute for AI og har eksisteret siden 2015.   

Antallet af citationer for den samme artikel i de forskellige databaser vil ofte variere, da det er afhængigt af citationsdatabasens dækning og størrelse. Derfor vil antallet af citationer til en publikation ofte være størst i Google Scholar, da den har flest poster.   


Hvis du vil undersøge, hvor meget din artikel er blevet brugt/citeret, kan du se nogle eksempler indenfor følgende fagområder: