• Dansk
  • English

Træinfo

Adgang

Åbn Træinfo (N.B. det direkte link virker kun, når du befinder dig på UCN eller bruger VPN)

Fjernadgang

Læs om fjernadgang med vpn

 

Indhold

TRÆhåndbøgerne fra Træinformation indeholder en stor mængde viden om træ, trækonstruktioner, facadeelementer, skelethuse, spær osv. Du finder TRÆhåndbøger, TRÆfakta, samt ”Beregning af trækonstruktioner” og ”Beregning af forbindelser”.

TRÆhåndbøgerne er tilgængelige i HTML-format. Du kan dermed læse bøgerne, men ikke downloade dem til din egen computer.