• Dansk
  • English

TV og film

TV-udsendelser

Professionshøjskolerne og Copydan AVU-medier har indgået en aftale, som giver studerende og ansatte lov til at anvende tv-udsendelser til studie- og undervisningsformål.

Du må:

  • fremvise tv-udsendelser til undervisningsformål. Center for Undervisningsmidler (CFU) giver adgang til udvalgte tv-udsendelser fra en række danske og udenlandske tv-kanaler fx DR1, DR2, DRK, TV2 og BBC.
  • streame tv-udsendelser individuelt gennem MitCFU. Der er adgang for undervisere og studerende både på campus og hjemmefra.
  • optage tv udsendelser på digitale og analoge medier direkte fra tv-kanaler.
  • dele optagelser på et internt password beskyttet netværk (f.eks. Teams).
  • dele fysiske kopier af en optagelse

 

Spillefilm

Spillefilm, dokumentarfilm, kortfilm og lign. er omfattet af ophavsretsloven.

Du må:

  • kun fremvise film på UCN, hvis du har indhentet tilladelse fra rettighedshaveren til den enkelte film. Copydan AVU-medier kan hjælpe dig videre med at få clearet rettighederne til den film, du gerne vil anvende.
  • fremvise film til undervisningsformål, hvis de er tilgængelige gennem CFU og Filmcentralen, da rettighederne til disse film allerede er clearet.


YouTube-videoer

YouTube og lign. online vidoeplatforme indeholder brugergenereret indhold, der er omfattet af ophavsretsloven.

Du må:

  • fremvise videoerne, hvis det er rettighedshaveren selv, der har lagt videoen ud. Det kan dog være vanskeligt at afgøre, hvem rettighedshaveren er, og om videoen er lagt lovligt ud på platformen. Mange kopierer andres film, billeder, musik m.m. og uploader det uden den oprindelige rettighedshavers samtykke. Disse er ulovlige at fremvise og dele med andre.
  • ikke lave ændringer i videoerne og anvende dem i en anden sammenhæng, med mindre det er angivet ved videoen eller den er markeret med en creative commons licens.