• Dansk
  • English

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale er også beskyttet af ophavsretsloven og eventuelt andre juridiske regelsæt. I UCN er der udarbejdet principper, der beskriver, hvem der har rettigheder til materialet og hvad dette indebærer.
Der gælder særlige regler for webcast. I UCN kan der grundlæggende kun ske optagelse og offentliggørelse af undervisnings- og studieaktiviteter, hvis det er aftalt med den/de medarbejdere og studerende, der indgår i optagelserne. 

Nedenstående principper rammesætter området, men er ikke dækkende. Der vil være gråzoner, som skal afklares mellem leder og medarbejder i den konkrete situation.

Principper for rettigheder til undervisningsmaterialer på UCN

Principper for webcast