• Dansk
  • English

Byg & Miljø

Adgang

På Mit UCN finder du en oversigt over loginoplysninger til bibliotekets e-ressourcer (kun adgang for studerende og ansatte ved UCN).

Klik her, hvis du er tilknyttet en grunduddannelse
Klik her, hvis du er tilknyttet act2learn

Åbn Byg & Miljø

N.B. Når du har været logget på et stykke tid, vil du måske opleve, at du bliver bedt om at logge ind igen. Du skal da tastet det samme bruger-id, som du brugte til at logge på og vil herefter automatisk komme tilbage til den side, du var i gang med.

 

Indhold

Digitalt selvbetjeningssystem, hvor du kan søge om byggetilladelse og anmelde byggesager.

Via Byg & Miljø kan du desuden undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.:

  • Kommune- og lokalplaner
  • By- og landzonebestemmelser
  • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som fx drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist.