• Dansk
  • English

Foreslå en bog

Har du forslag til nye titler til UCN Biblioteket - eller er der titler, som vi bør købe flere eksemplarer af?

Når vi modtager bogønsket, vil det blive behandlet af den materialevalgsansvarlige indenfor dit fagområde. Bogønsket vil blive vurderet i forhold til Principper for materialevalg. 

Du får svar pr. e-mail, når vi har behandlet ønsket.
 

Udfyld denne formular: