• Dansk
  • English

Vælg det rigtige tidsskrift vha. bibliometriske indikatorer

I forhold til synlighed i den akademiske verden er det vigtigt at vælge det rigtige tidsskrift at publicere i. Der er nemlig stor forskel på hvilke tidsskrifter, der når ud til hvem, og hvilken faglig prestige de har indenfor de respektive faglige områder. 
Her kan man hente hjælp i citationsbaser, der kan lave bibliometriske analyser og dermed bl.a. give et overblik over hvilke tidsskrifter, der oftest bliver citeret.
 

Hvad er bibliometri, og hvordan kan det bruges ift. synlighed?

Bibliometriske analyser er kvantitative undersøgelser af publikationer og publiceringsmønstre. Analyserne resulterer ofte i indikatorer, der kan bruges til at belyse forskeres eller publikationers indflydelse og udbredelse. Bibliometriske analyser spænder fra simple optællinger af f.eks. en institutions eller forfatters publikationer til forskellige typer af citationsanalyser. 

Hvis du vil øge chancen for, at din artikel bliver brugt og citeret af andre forskere, skal du vælge at publicere i et tidsskrift med høj CiteScore/impact factor. Det er en bibliometrisk indikator, der fortæller noget om forholdet mellem antallet af citationer og antallet af publicerede artikler i et tidsskrift.

Jo højere CiteScore/ impact factor tidsskriftets har, jo flere citationer modtager de enkelte artikler, men jo sværere er det også at få en artikel optaget i tidsskriftet.
Eksempelvis har tidsskriftet "Scandinavian Journal of Educational Research" en CiteScore på 3,6. Det betyder at artiklerne i tidsskriftet i gennemsnit får 3,6 citationer.


Eksempel på database med bibliometriske indikatorer om tidsskrifter

Journal Metrics via Scopus

I Scopus finder du databasen Journal Metrics, som indeholder forskellige metrikker/indikatorer til at måle, sammenligne og rankere videnskabelige tidsskrifter. Indikatorerne er meget anvendelige, når du eksempelvis skal vurdere et enkeltstående tidsskrift eller hvis du skal sammenligne flere tidsskrifter for at udvælge ét til at publicere i. Du kan også få vist alle tidsskrifter indenfor et bestemt emneområde og på den måde få hjælp til at vurdere et tidsskrifts kvalitet.  
Herunder er udvalgt og beskrevet et par af indikatorerne. Her vises, hvordan du søger tidsskrifter frem i databasen og aflæser og tolker indikatorer.

Der findes mange forskellige bibliometriske tidsskriftsindikatorer afhængig af hvilke databaser du bruger til at finde dem. For de naturvidenskabelige områder anvendes ofte Journal Impact Factor, som findes i Journal Citation Reports, mens der for humaniora og samfundsvidenskab ofte anvendes Scimago Journal Rank, som bygger på citationer fra Scopus.