• Dansk
 • English

Open access

Open Access (OA) handler om fri og gratis adgang til forskningspublikationer.

Danmark har en national strategi for Open Access hvor visionen er at skabe fri adgang for alle borgere, forskere og virksomheder til alle forskningsartikler fra danske forskningsinstitutioner finansieret af det offentlige og/eller af private fonde.

Implementeringen af Open Access skal ifølge den nationale strategi ske fortrinsvis gennem Grøn Open Access, altså hvor forfatteren selvarkiverer forskningsartikler i et digitalt arkiv. Strategien udelukker ikke den Gyldne vej, så længe udgifterne til publicering ikke bliver øget.

Genstandsfeltet for den nationale strategi er videnskabelige artikler og konferencebidrag i tidsskrifter og proceedings med ISSN. Videnskabelige monografier og antologier, publikationer om patenterede opfindelser samt ph.d.-afhandlinger og doktorafhandlinger er indtil videre undtaget.

Se strategien her: Danmarks Nationale Strategi for Open Access

 

Typer af Open Access og definitioner

Grøn Open Access
Grøn Open Access kaldes også selvarkivering, hvor forfatteren har fået tilladelse fra udgiveren til at arkivere det indsendte eller accepterede manuskript i et digitalt arkiv (repository). UC Viden er UCNs/sektorens digitale arkiv. Artiklen bliver først offentligt tilgængelig i arkivet efter en såkaldt 'embargoperiode', hvor forskningen er 'låst'.
Ulempen er, at perioden kan vare flere måneder, så på den måde når forskningen at være i tidsskriftet i mange måneder, inden resultaterne bliver frit tilgængelige på nettet. Fordelen ved grøn Open Access er, at den er omkostningsneutral. 

Gylden Open Access
Her udgiver forskeren sin artikel i et online Open Access tidsskrift, hvor den straks ved udgivelse bliver frit tilgængelig for alle på nettet uden den låste embargoperiode. Bemærk at det er alle artikler/hele tidsskriftet, som er Open Access og dermed frit tilgængeligt.
For at finansiere det, kræver de fleste Gyldne OA-tidsskrifter en publiceringsafgift (APC), som skal betales af enten forskeren, forskerens institution eller bevillingsgiver. Fordelen ved dette er at der ikke er abonnement på tidsskriftet og artiklerne er umiddelbart tilgængelige for alle så snart de publiceres. Ulempen er at det gennemsnitlige APC-gebyr er på 15.000 kroner.

Hybrid Open Access
Et Hybrid Open Access tidsskrift er et traditionelt abonnementstidsskrift, hvor forskeren får udgivet sin artikel i tidsskriftet, som så kun er tilgængeligt for abonnenter. Samtidig kan forskeren vælge at betale et APC-gebyr og på den måde købe sin artikel fri til at være Open Access. Ulempen ved dette er tidsskriftet tjener penge både på abonnenterne og frikøbet af artiklen til Open Access - det kaldes 'double-dipping' og giver en merudgift for institutionerne.

Diamond Open Access
Diamond Open Access er publicering i tidsskrifter, hvor de helt færdige artikler er frit tilgængelige for alle og uden en embargo-periode. Forfatteren skal ikke betale et gebyr for, at artiklen er frit tilgængelig. En del tidsskrifter, der er ejet af uddannelsesinstitutioner, vælger at lægge alle deres artikler i åbne arkiver, et eksempel på dette er Cepra-Striben.

APC gebyr
Publiceringsgebyr. Det gebyr der betales for at udgive en artikel i et Gyldent Open Access tidsskrift eller frikøbe en artikel til Open Access fra et hybrid-tidsskrift. Denne afgift benævnes ofte Article Processing Charge (APC). Et APC gebyr kan svinge mellem 600 kr til 30.000 kroner pr. artikel.

CC-BY licens
De fleste Gyldne og Diamond Open Access tidsskrifter udgives med en såkaldt CC-licens. Creative Commons' system af licenser anvendes til at angive i hvilken grad, det pågældende værk må benyttes af andre. Creative Commons er et vederlagsfrit internationalt anerkendt system, der giver mulighed for at skræddersy ophavsretten til hver enkelt publikation.
 

Hvilken version af artiklen må du gøre tilgængelig?

Det er ikke alle forlag, der tillader, at du lægger artiklen med deres professionelle layout ud frit tilgængeligt, da de lever af at sælge den vare. Forlag, der publicerer forskningsartikler, skelner ofte mellem tre forskellige versioner af et manuskript til en forskningsartikel:

Det indsendte manuskript, versionen af artiklen før tidsskriftets/forlagets accept, redigering og peer-review. Også kaldet pre-print.

Det accepterede manuskript, den version af artiklen, der er antaget af tidsskriftet/forlaget og har gennemgået redigering og peer-review, men uden tidsskriftets professionelle layout. Også kaldet post print.

Forlagets version - forlagets endelige version af artiklen med redigering og peer-review samt med år, nr. og sidetal og forlagets professionelle layout. Også kaldet publisher’s version.

 

Værktøjer og databaser 

I databasen Sherpa Romeo kan du tjekke rettighederne vedrørende selvarkivering for udvalgte tidsskrifter i Europa og verden.
I Sherpa/Romeo finder du også oplysninger om embargo perioder for tidsskrifterne. Typisk vil en embargoperiode være på mellem 6-12 måneder.
Åbn Sherpa Romeo

DOAJ – Directory of Open Access Journals: database med Gyldne Open Access tidsskrifter.
DOAJ er en uafhængig platform for peer-reviewed Open Access forskningstidsskrifter. Her kan du søge på titler og emner på tidsskrifter inden for alle fagområder og om der skal betales APC-gebyr. 
Åbn DOAJ

Ulrichsweb viser i hvilke databaser tidsskriftet er indekseret fx om tidsskriftet er en del af Scopus. Du kan også se om tidsskriftet tillader Grøn Open Access samt hvilke alternative Open Access tidsskrifter, der findes.
Åbn Ulrichsweb
 

UC Viden – supportside

Hjælp til at registrere Grønne Open Access artikler i UC Viden:  

Aftale med Elsevier 2021-2024

Publicer gratis Open Acces i udvalgte hybride tidsskrifter hos Elsevier

De danske uddannelses- og forskningsbiblioteker har forhandlet en ny og forbedret Elsevier-aftale hjem for 2021-2024. Den nye aftale med Elsevier sikrer øjeblikkelig og gratis læseadgang til professionshøjskolernes og universiteternes forskning, så det kommer hele samfundet til gavn. Aftalen er dermed en betydelig forbedring af vores muligheder for Open Access publicering og dermed bliver det i højere grad også muligt at opfylde Open Access-kravene fra fonde og bevillingsgivere samt at nå de nationale Open Access mål.

Danske forskere som er ’corresponding author’ og affilieret en institution, der er omfattet af aftalen, kan nu publicere gratis og give Open Acces adgang til forlagsversionen af artikler i en lang række af Elseviers hybride tidsskrifter, der tidligere var underlagt embargoperiode og/eller betaling (APC gebyr).

Hybride tidsskrifter betyder at tidsskriftet kræver at læseren har et abonnement for at kunne læse artiklerne. Dog kan man som forfatter betale et publiceringsgebyr (APC) for at gøre artiklen Open Access. Det vil sige, at nogle af artikler ligger bag betalingsmur mens andre er Open Access fordi der er betalt for det.

Det er dog ikke alle tidsskrifter, der er omfattet af aftalen. Ved publicering i Gold Open Access tidsskrifter skal der som sædvanligt betales et publiceringsgebyr (APC) for at kunne publicere en artikel som Open Access.


Dokumenter/Links

Hvordan gør jeg?

Når din forskningsartikel er blevet accepteret til udgivelse, er det vigtigt, at du vælger dit institutionelle tilhørsforhold med din tilsvarende mailadresse, for at du kan publicere under Elseviers Open Access betingelser. Aftalen dækker artikler indsendt fra 1. januar 2021 til 31. december 2024.

 • Anvend din institutionsmail som korresponderende forfatter fra en affilieret institution omfattet af aftalen
 • Vælg Gold OA for at publicere din artikel uden publiceringsgebyr
 • Vælg en CC-BY licens
 • Artiklen (published version) bliver umiddelbart tilgængelig Open Access
 • Artiklen (published version) kan arkiveres i UC Viden uden en embargoperiode

På Elseviers hjemmeside finder du denne instruktionsvideo om Gold Open Access: Central Funding Agreement

 

Aftale med Wiley 2022-2025

Publicer gratis Open Acces i udvalgte hybride tidsskrifter hos Elsevier

De danske uddannelses- og forskningsbiblioteker har forhandlet en ny aftale hjem med forlaget Wiley, der sikrer fuld læseadgang til Wileys tidsskrifter og gratis og umiddelbar adgang (Open Access) til de artikler, der udgives af forskere på de institutioner, der er omfattet af aftalen.

Aftalen er den anden af sin art i Danmark, og lig aftalen indgået med Elsevier i 2021, gælder aftalen med Wiley for en fireårig periode dvs. fra 2022-2025.

Aftalen betyder at forskere ved UCN ikke skal betale et APC gebyr ved publicering i de omfattede hybridtidsskrifter. Derudover bevarer forfatteren copyright (artiklen publiceres med CC-BY licens).

Det er dog ikke alle tidsskrifter, der er omfattet af aftalen. Ved publicering i Gold Open Access tidsskrifter skal der som sædvanligt betales et publiceringsgebyr (APC) for at kunne publicere en artikel som Open Access.
 

Dokumenter/links

Hvordan gør jeg?

For at få gebyret til Open Access dækket af aftalen skal følgende være opfyldt:

 • Artiklen skal være accepteret at tidsskriftet mellem 1. januar 2022 og 31. december 2025
 • Artiklen skal være en forskningspublikation af typen: Research article, review article, case study, protocol/method, commentary, data article, perspecitve, short communication eller lignende
 • Eksempler på artikeltyper undtaget fra aftalen er: Editorial, correspondence, profile, opinion, introduction og abstract
 • Corresponding author skal være affilieret til UCN eller en anden institution, som er omfattet af aftalen
 • Corresponding author skal vælge at publicere Open Access, når artiklen bliver accepteret i et af tidsskrifterne, som er omfattet af aftalen
 • Artiklen (published version) bliver umiddelbart tilgængelig Open Access
 • Artiklen (published version) kan arkiveres i UC Viden uden en embargoperiode

Wileys Open Access betingelser for udgivelse af artikler følger normal udgivelsesproces hos Wiley. Det er først ved godkendelse af accepteret artikel, at du som forsker guides igennem betingelser for godkendelse af aftalens Open Access betingelser. Første skridt er at vælge din institution fra listen for at bekræfte din affiliering (tilhørsforhold). Dernæst vil du blive præsenteret med mulighed for at publicere open access uden APC betaling, og med en CC-BY licens tilknyttet din artikel.

Læs Wileys guide