• Dansk
 • English

Publicering


Når du vil publicere i et tidsskrift

Hvis du ønsker at publicere din forskning i et tidsskrift, anbefaler vi, at du forinden gør dig en række overvejelser:

Hvem er målgruppen?
 • Er det andre forskere, studerende, folk der arbejder i praksis mv.?
  Dette er afgørende for hvilken type tidsskrift, det er hensigtsmæssigt at publicere i.
Hvor langt skal forskningen nå ud?
 • Ønsker du at publicere i danske, nordiske eller internationale tidsskrifter?
 • Forskning vs. Formidling
Skal tidsskriftet være på BFI-listen?
Hvilket tidsskrift skal du vælge?
 • Lav en søgning på dit emne i en database for at undersøge hvilke tidsskrifter, der i øvrigt typisk vil have interesse for emnet.
  - Hvis du ønsker at publicere i et dansk tidsskrift, skal du søge i bibliotek.dk – her skal du søge på dit emne og afgrænse til tidsskriftsartikler.
  - Hvis du ønsker at publicere i et internationalt tidsskrift, skal du søge i en faglig relevant international artikeldatabase, for at se hvilke tidsskrifter, der oftest skriver om tilsvarende emner.
 • Find fagligt relevante databaser under "Dit fagområde".
 • Kig i litteraturlisten i artikler om samme emne.
 • Find inspiration på listen over tidsskrifter, som ansatte i UC sektoren udgiver i (under udarbejdelse).
 • Brug forskellige Journal finders.
 • Brug Browzine til at orientere dig i tidsskrifttemaer.
 • Spørg evt. i dit faglige miljø, da fagmiljøets traditioner spiller en altafgørende rolle. 
Orientering i redaktionelle krav - "Aims and "Scope"
 • Når man finder frem til det/de tidsskrifter, som det kunne være relevant at få publiceret i, er det en god idé at læse tidsskriftets redaktionelle krav igennem for at sikre, at artiklen lever op til dets hovedtemaer og retningslinjer.
 • Det er vigtigt at matche din artikel til kravene i det pågældende tidsskrift – ergo orientér dig i tidsskriftet, før du går i gang med at skrive din artikel. På den måde er der større chance for publicering, end hvis du blot sender en artikel ind uden tilpasning.
Fuptidsskrifter