Gå til hoved indhold

Bibliometriske analyser spænder fra simple optællinger af for eksempel en institutions eller forfatters publikationer til forskellige typer af citationsanalyser.

Hvis du vil øge chancen for, at din artikel bliver brugt og citeret af andre forskere, skal du vælge at publicere i et tidsskrift med høj CiteScore/impact factor. Det er en bibliometrisk indikator, der fortæller noget om forholdet mellem antallet af citationer og antallet af publicerede artikler i et tidsskrift.

Jo højere CiteScore/impact factor tidsskriftets har, jo flere citationer modtager de enkelte artikler, men jo sværere er det også at få en artikel optaget i tidsskriftet. For eksempel har tidsskriftet "Scandinavian Journal of Educational Research" en CiteScore på 3,6. Det betyder, at artiklerne i tidsskriftet i gennemsnit får 3,6 citationer.

Journal Metrics som hjælpeværktøj

Journal Metrics er en database, du finder via Scopus, som indeholder forskellige indikatorer til at måle, sammenligne og rankere videnskabelige tidsskrifter ud fra.

Indikatorerne er meget anvendelige, når du skal vurdere et enkeltstående tidsskrift, eller hvis du skal sammenligne flere tidsskrifter for at udvælge ét at publicere i.

Du kan også få vist alle tidsskrifter inden for et bestemt emneområde og på den måde få hjælp til at vurdere et tidsskrifts kvalitet.

Herunder er udvalgt og beskrevet et par af indikatorerne, og der vises blandt andet, hvordan du søger tidsskrifter frem i databasen og aflæser samt tolker indikatorer.

Der findes mange forskellige bibliometriske tidsskriftsindikatorer afhængig af hvilke databaser du bruger til at finde dem.

For de naturvidenskabelige områder anvendes ofte Journal Impact Factor, som findes i Journal Citation Reports, mens der for humaniora og samfundsvidenskab ofte anvendes Scimago Journal Rank, som bygger på citationer fra Scopus.