Gå til hoved indhold

Vær opmærksom på, at tidsskrifter har forskellige krav (author guidelines) til metadata, så sørg for at gennemgå disse, når du ønsker at få en artikel optaget i et konkret tidsskrift.

Valg af titel

En titel er som regel læserens første møde med en artikel, og den skal derfor gerne være fængende og introducere din pointe relativt hurtigt.

En titel er som regel læserens første møde med en artikel, og den skal derfor gerne være fængende og introducere din pointe relativt hurtigt. Du kan bruge disse råd til at finde den bedste titel:

 • Titlen skal gerne kort og præcist afspejle, hvad artiklen omhandler.
 • Medtag om muligt artiklens kernebegreber, da der så er større sandsynlighed for, at den bliver vist i en søgning.
 • Hav målgruppen for øje. Hvad ville de blive indfanget af og finde interessant? Titlen skal give læseren et præcist billede af artiklen og gerne give motivation til at læse den.
 • Valg af fængende versus mere beskrivende titel afhænger i nogen grad af traditionerne indenfor fagområdet. Hvis de forskningsartikler, du orienterer dig i, benytter sig af fængende titler og brug af spørgsmålstegn i titlen, bør du sandsynligvis gøre det samme.
 • Undlad som udgangspunkt at bruge forkortelser i titlen, medmindre det er meget velkendte som WHO, DNA mm.
 • Artikler, hvor et konkret land nævnes i titlen, givere færre citationer.

Abstract

Hovedformålet med et abstract er at hjælpe læseren med at beslutte, om hele artiklen skal læses eller ej.

Hovedformålet med et abstract er at hjælpe læseren med at beslutte, om hele artiklen skal læses eller ej. Derfor skal det indeholde essensen af ​​artiklens indhold og bør bestå af fire grundlæggende dele:

 • Baggrund: Hvad er dit forskningsspørgsmål, og hvorfor er det vigtigt?
 • Metode: Hvordan har du indsamlet data?
 • Fund: Hvilke resultater har du fundet frem til?
 • Konklusion: Hvad er hovedbudskabet, og hvad kan konkluderes ud fra ovenstående?

Disse dele bliver på engelsk også kaldt IMRaD-elementer: Introduction, Methods, Results, and Discussion.

Nogle tidsskrifter anvender ustrukturerede abstract, og andre bruger strukturerede, hvor abstractet er opdelt i afsnit med underoverskrifter som ”Baggrund”, ”Metode” osv.

En lille huskeliste, når du skal lav et abstract:

 • Undlad at gå for meget i detaljer og fremhæv i stedet de vigtigste pointer.
 • Brug terminologi, der normalt anvendes i fagfeltet, når der søges på emnet.
 • De essentielle termer for artiklen må gerne skrives flere gange i abstractet, da det øger sandsynligheden for at artiklen rankeres højere i et søgeresultat.
 • Et abstract er normalt på 150-250 ord. Følg altid tidsskriftets krav.
 • Det er en god idé at få kollegial feedback.

Emneord

Emneord er de termer og sætninger, der repræsenterer hovedemnerne i artiklen, og som dermed giver læseren en klar idé om, hvad artiklen indeholder.

Emneord er de termer og sætninger, der repræsenterer hovedemnerne i artiklen, og som dermed giver læseren en klar idé om, hvad artiklen indeholder. Derudover medvirker de ikke mindst til at gøre artiklen søgbar ud fra de vigtigste termer – og dermed mere synlig. Brug denne liste, når du skal til at finde emneord til din artikel:

 • Brug ikke emneord, der er for brede eller for smalle.
 • Tænk på, hvilke emneord dine potentielle læsere vil anvende, når de søger på din artikels emne.
 • Brug aldrig emneord, der ikke matcher din artikels emne. Dukker din artikel op i en søgning, hvor den ikke passer i forhold til emnet, der søges på, er det irriterende støj.
 • Dine emneord kan (og bør generelt) indeholde en blanding af enkelte ord og korte fraser på omkring 3-4 ord – dette kan for eksempel være Outdoor learning, School-based outdoor education, School-based health promotion, Udeskole eller Well-being).
 • Afprøv dine valgte emneord i en søgning i fagligt relevante databaser for at se, om der kommer artikler frem, der emnemæssigt lægger sig op ad din artikel. Det vil også give inspiration til nye emneord og relevante synonymer.