Gå til hoved indhold

Open Access og publicerings­aftaler

Open Access betyder, at der er fri og gratis adgang til forsknings­publikationer.

Danmark har en national strategi for Open Access, hvor visionen er at give alle borgere, forskere og virksomheder fri adgang til alle forskningsartikler udarbejdet af danske forskningsinstitutioner finansieret enten af det offentlige eller af private fonde.

Dansk Open Access strategi

Den nationale strategi for Open Access omhandler videnskabelige artikler og konferencebidrag i tidsskrifter og proceedings med ISSN.
Videnskabelige monografier, antologier, publikationer om patenterede opfindelser samt ph.d.-afhandlinger og doktorafhandlinger er indtil videre undtaget.

Nationale publiceringsaftaler

De danske uddannelses- og forskningsbiblioteker har forhandlet en række aftaler hjem, der muliggør Open Access til dansk forskning. Aftalerne sikrer øjeblikkelig og gratis læseadgang til professions­højskolernes og universiteternes forskning, så det kommer hele samfundet til gavn.

Læs mere om de forskellige publiceringsaftaler:

Typer af Open Access


Open Access dækker over Grøn Open Access, Gylden Open Access, Hybrid Open Access og Diamond Open Access.

Implementeringen af Open Access skal ifølge den nationale strategi fortrinsvis ske gennem Grøn Open Access, hvor forfatteren selvarkiverer forskningsartikler i et digitalt arkiv, men udelukker ikke Gylden Open Access, så længe udgifterne til publicering ikke bliver øget.

Hvilken version af din artikel må du gøre tilgængelig?

Det er ikke alle forlag, der tillader, at du lægger en artikel med deres professionelle layout ud frit tilgængeligt, da de lever af at sælge denne vare.
Forlag skelner ofte mellem tre forskellige versioner af et manuskript til en forskningsartikel:

Værktøjer og databaser

Sherpa Romeo Sherpa Romeo

I denne database kan du tjekke rettighederne vedrørende selvarkivering i udvalgte tidsskrifter i Europa og resten af verden samt finde oplysninger om tidsskrifternes embargoperioder. Typisk vil en embargoperiode vare 6-12 måneder.

DOAJ DOAJ

Directory of Open Access Journals (DOAJ) er rettet mod peer-reviewed tidsskrifter med Gylden Open Access. Heri kan du søge på titler og emner i tidsskrifter inden for alle fagområder samt se, om der skal betales et APC-gebyr.

Ulrichsweb Ulrichsweb

Ulrichsweb viser i hvilke databaser tidsskriftet er indekseret – du kan for eksempel se, om et tidsskrift er en del af Scopus. Derudover kan du også se, om et tidsskrift tillader Grøn Open Access, samt hvilke tidsskrifter, der findes som et alternativ.