Gå til hoved indhold

Kategori 1

Undervisere og bibliotek har hovedansvaret for studieaktiviteterne i samarbejde, og studerende har et medansvar gennem forberedelse og deltagelse.

Både studerende, underviser og bibliotek deltager.

Den studerende:

 • deltager i bibliotekets skemalagte lektioner i søgning og referencehåndtering.
 • deltager evt. i et af bibliotekets valgfrie kurser

Kategori 2

Biblioteket har hovedansvaret for rammesætningen af læringsaktiviteterne, og studerende har hovedansvar for aktiv deltagelse i de tilrettelagte studieaktiviteter.

Kun studerende deltager.

Den studerende:

 • forbereder sig til bibliotekets undervisning / kursus
 • genopfrisker undervisning  (fx. se video om søgeteknik og søgestrategi i LMS)

Kategori 3

Studerende har hovedansvar for studieaktiviteterne, og biblioteket har medansvar for at de fysiske og digitale rammer er til stede.

Kun studerende deltager.

Den studerende/studiegruppen:

 • udforsker - selvstudie (søger selv i bibliotekets databaser, den fysiske samling og opsøger læringsmaterialer i LMS, fx. videovejledninger)/just-in-time
 • benytter bibliotekets fysiske rammer til selvstudie og studiegruppearbejde /24/7

Kategori 4

Studerende har hovedansvaret for læringsaktiviteterne, og biblioteket har medansvar for at de fysiske og digitale rammer er til stede.

Både studerende og bibliotek deltager.

Den studerende/studiegruppen:

 • opsøger hjælp og vejledning på biblioteket i informationssøgningsprocessen
  (1-1 vejledning, fysisk eller mail / chat).
 • benytter bibliotekets fysiske rammer til selvstudie og studiegruppearbejde
 • bruger bibliotekets studiemiljø til socialt samvær, inspiration og "hjernepauser" /24/7