Gå til hoved indhold

Hvad er ophavsret / copyright

Alle bøger, tidsskrifter, billeder, film og andre værker er beskyttet af ophavsretsloven. Ophavsretten har indflydelse på, hvordan du må bruge andres værker, og hvad andre må bruge dine værker til. Du skal derfor være opmærksom, når du bruger, deler eller kopierer andres værker.

Hvad skal du vide om ophavsret?

Ophavsret er en stor størrelse at navigere rundt i, og hvis du ikke er opmærksom, kan du let komme til at gøre noget forkert. Du skal især være opmærksom på i hvilken sammenhæng, du benytter materialet. Er det kun til privat brug, eller er det et materiale, som du skal dele med andre, fx dine medstuderende? Så snart du deler kopier af et materiale med andre, er det underlagt en række restriktioner. Læs mere om disse i de forskellige afsnit af denne vejledning.

Skal du altid spørge om lov, før du bruger et værk?

Nej, der findes en række situationer, hvor det er tilladt at anvende og dele ophavsretsligt beskyttet materiale uden at spørge først. UCN har indgået aftaler med blandt andre Copydan, der giver studerende og ansatte et større råderum i undervisningssammenhæng, når det gælder brugen af ophavsretligt beskyttet materiale. Copydan forvalter rettigheder for forfattere, kunstnere, filmproducenter, forlag m.m. Her på siden finder du de forskellige aftaler, som UCN har indgået, og en forklaring på, hvad disse aftaler betyder for dig

Husk altid kildehenvisning, når du citerer, refererer, kopierer eller deler et værk. På den måde krediterer du ophavspersonen, og samtidig er det nemmere for dig og dine medstuderende at referere til værket i senere opgaver.

Hvorfor skal du kende til ophavsret?

Ophavsretten sikrer, at forfattere og lignende får et indtægtsgrundlag, som gør, at de kan fortsætte med at skabe nye ting som fx studiebøger.

Hvis du overtræder ophavsretten, kan ophavsmanden kræve erstatning, og du kan blive straffet med en bøde.