Gå til hoved indhold

Personlige eksterne lånere

UCN Bibliotek på Mylius Erichsens Vej er åbent for offentligheden.

På UCN Biblioteks øvrige afdelinger er det muligt at blive oprettet som ekstern låner, hvis man på den pågældende adresse er:

  • Tidligere studerende, kursist eller ansat
  • Ansat eller uddannet indenfor faget/fagene eller for teknologi- og businessområdet tilknyttet som samarbejdspartner

Eksterne lånere oprettes i bibliotekssystemet mod forevisning af sundhedskort og oplysning om gyldig e-mail adresse.

Bibliotekets materialer er søgbare via bibliotekets hjemmeside, www.ucnbib.dk, hvor du også kan se din lånerstatus og bestille og forny materialer.

Ønsker du at vide mere om bibliotekets selvbetjeningstilbud, udlånstider, gebyrer mv. henvises til låneregler for studerende og kursister ved UCN, som også er gældende for personlige eksterne lånere.

Fjernlån til andre biblioteker

UCN Biblioteket deltager i det nationale lånesamarbejde mellem biblioteker i Danmark.

Udlåns- og reserveringspolitik

Andre biblioteker kan låne og reservere UCN Biblioteks materialer, dog kan vi, under hensyn til bibliotekets formål, i særlige tilfælde prioritere betjeningen af UCN Bibliotekets primære brugere.

Udlånstiden for fjernlån er sat til 40 dage for boglige materialer og 21 dage for tidsskrifter.

Lånte materialer kan fornys i op til et halvt år.

Bortkommet eller ødelagt materiale erstattes, jvnf. UCN Bibliotekets gældende låneregler.

Udlån af materialer og kopilevering til danske biblioteker er gratis.

Intern procedure

Vi tjekker dagligt bestillinger fra andre biblioteker. Bestillingerne effektueres, og det ønskede materiale fremsendes via den nationale kørselsordning til knudepunktsbiblioteket indenfor 2 hverdage. Er materialet udlånt foretages reservation. Kan bestillingen ikke opfyldes, sendes svar via BOB-basen.

Netpunkt-bestillinger ekspederes ikke i juli måned.

Kontakt

Bibliotekets fjernlånsteam kan kontaktes på mail fjernlaan@ucn.dk.