Gå til hoved indhold

Kom godt i gang med din søgning

En systematisk litteratursøgning er et vigtigt forarbejde i forbindelse med forsknings- og udviklingsarbejde, da den eksisterende viden om et emne er en del af det fundament, som dit arbejde skal tage afsæt i.

Processen er ofte tidskrævende og kræver viden om forskellige søgeteknikker, men samtidig bliver du også klogere på dit emne i researchen. Du finder f.eks. ud af, hvilke videnshuller der er på området.

Hvor du skal søge, afhænger af hvilket fagområde du arbejder med, da mange databaser som udgangspunkt har fokus på konkrete faglige områder.

Brug af søgeprotokol

En søgeprotokol er et værktøj til at strukturere og dokumentere søgninger:

  • Den skaber klarhed over søgeprocessen
  • Den dokumenterer, hvilke søgeord man har anvendt
  • Den dokumenterer, hvilke baser og kilder man har anvendt
  • Den dokumenterer, hvilke valg og afgrænsninger man har foretaget

Søgeprotokollen er kort sagt med til at sikre, at du på systematisk vis samler den relevante viden om dit emne. 

Hvis du skriver inden for det sundhedsfaglige område, anbefaler vi, at du bruger DOSIS-guiden som søgeprotokol, da den afspejler søgestrategier inden for sundhedsområdet. 

Tjek fagområdesiderne, når du skal finde relevante databaser at søge i.

Reviewtyper

Der findes mange forskellige typer af reviews, men de mest brugte i UCN er:

  • State of the review
  • Systematic review
  • Scoping review

Se oversigtskema over de tre review-typer

Er du interesseret i at lave en anden type review, eller er du blot nysgerrig, kan du finde vores forklaring på andre typer reviews.

Book en rekvirering

Skal du i gang med et forsknings- og udviklingsprojekt og har du ikke selv mulighed for at lave søgningerne, så kan du booke en bibliotekar til at udføre søgningerne via en såkaldt rekvirering.

Ved en rekvirering er det bibliotekaren, der foretager de systematiske søgninger og dokumenterer resultaterne i en søgeprotokol. Du skal være opmærksom på, at der tages timebetaling for dette arbejde, da det ligger uden for bibliotekets grundydelse.

Book en rekvirering

 

Review med Covidence

Skal du foretage et systematisk review, er Covidence et godt program at kende til.

I Covidence kan du importere, sortere og vurdere litteratur samt udføre dataekstraktion og udskrive flowdiagram. Du kan gøre det i samarbejde med andre eller på egen hånd.

Læs mere om Covidence

Hold dig opdateret med BrowZine


BrowZine er et redskab, som gør det muligt for dig at søge, læse og abonnere på nyste numre af tidsskrifter, der findes online.

Du kan downloade artikler fra de fleste engelsksprogede og nordiske tidsskrifter, som biblioteket abonnerer på, ved at tilgå BrowZine via deres hjemmeside eller app.

Det smarte ved BrowZine er, at du kan oprette en personlig mappe med dine foretrukne tidsskrifter og artikler samt blive adviseret om nye udgivelser. Dette gør det nemmere for dig at holde styr på den nyeste viden inden for dit forsknings­område.

BrowZine introduktionsvideo